سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

سيم بکسل , سيم بکسل ها , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

تسمه حمل بار


(تسمه های برزنتی*بلت*)نحوه نگهداری و استفاده بهینه و مستمر به مدت طولانی مستلزم این است که حتما تسمه های حمل بار (بلت) دور از نور مستقیم خورشید و در انباری که نمور نباشد و دور از هرگونه مواد شیمیایی و دور از وسایل گرمازا و داغ و اجسام تیز و برنده نگهداری شود.
برای جابجایی کالا یا بار نباید لبه های تیز و برنده داشته باشد، که اگر چنین باشد توصیه میشود از سیم بکسلهای بافته شده و پرس شده با سایزها و متراژهای مختلف و برای جابجایی ورق های آهنی که لبه های تیز و برنده دارد از ورق گیرهای عمودگیر و بغل گیر ویا از مگنت های مغناطیسی این مجموعه استفاده شود.
در این مجموعه تسمه(بلت) معمولی برای بارهای سبک ‌و کم اهمیت بصورت تک لا با عرض ۸سانت و ۱۰سانت موجود است.
تسمه های دوبل از عرض۵سانت برای بارهای ۲تن و تسمه عرض ۷/۵سانت دوبل برای بارهای ۳تن و تسمه های دوبل عرض ۱۰سانت برای بارهای ۴تن و عرض ۱۲/۵سانت برای بارهای ۵تن و عرض ۱۵سانت دوبل برای بارهای ۶تن و دوبل ۲۰سانت برای بارهای ۸تن و دوبل عرض ۲۵سانت برای بارهای ۱۰تن و دوبل عرض ۳۰سانت برای بارهای ۱۲تن بصورت ایستاده و دو برابر ،مثلا اگر تسمه دوبل عرض ۳۰سانت ایستاده تک رشته میتواند ۱۲تن بار جابجا کند به صورت U میتواند ۲۴تن ظرفیت جابجایی کالا داشته باشد.


تسمه حمل بار تسمه حمل بار تسمه حمل بار تسمه حمل بار تسمه حمل بار تسمه حمل بار تسمه حمل بار تسمه حمل بار