سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

سيم بکسل , سيم بکسل ها , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسورتسمه حمل بار


(تسمه های برزنتی*بلت*)نحوه نگهداری و استفاده بهینه و مستمر به مدت طولانی مستلزم این است که حتما تسمه های حمل بار (بلت) دور از نور مستقیم خورشید و در انباری که نمور نباشد و دور از هرگونه مواد شیمیایی و دور از وسایل گرمازا و داغ و اجسام تیز و برنده نگهداری شود.
برای جابجایی کالا یا بار نباید لبه های تیز و برنده داشته باشد، که اگر چنین باشد توصیه میشود از سیم بکسلهای بافته شده و پرس شده با سایزها و متراژهای مختلف و برای جابجایی ورق های آهنی که لبه های تیز و برنده دارد از ورق گیرهای عمودگیر و بغل گیر ویا از مگنت های مغناطیسی این مجموعه استفاده شود.
در این مجموعه تسمه(بلت) معمولی برای بارهای سبک ‌و کم اهمیت بصورت تک لا با عرض ۸سانت و ۱۰سانت موجود است.
تسمه های دوبل از عرض۵سانت برای بارهای ۲تن و تسمه عرض ۷/۵سانت دوبل برای بارهای ۳تن و تسمه های دوبل عرض ۱۰سانت برای بارهای ۴تن و عرض ۱۲/۵سانت برای بارهای ۵تن و عرض ۱۵سانت دوبل برای بارهای ۶تن و دوبل ۲۰سانت برای بارهای ۸تن و دوبل عرض ۲۵سانت برای بارهای ۱۰تن و دوبل عرض ۳۰سانت برای بارهای ۱۲تن بصورت ایستاده و دو برابر ،مثلا اگر تسمه دوبل عرض ۳۰سانت ایستاده تک رشته میتواند ۱۲تن بار جابجا کند به صورت U میتواند ۲۴تن ظرفیت جابجایی کالا داشته باشد.


تسمه تسمه تسمه تسمه تسمه تسمه تسمه تسمه